Det finns bra projektmodeller som leder från idé ”A” till resultat ”B”
AX-modellen erbjuder stöd för processer från ”A” till ”X”

för resultat som kan överskrida förväntningar och det förutsägbara